Vi utför service på alla på marknaden förekommande kedjetransportörer.

Vi erbjuder service och montage av:

- Kedjetransportörer
- Befuktningstransportörer
- Skruvtransportörer
- Skopelevatorer

Om du vill ha en service på en eller flera transportörer, kontakta mig antingen via mail, brev eller telefon, så bestämmer vi en tid för ett besök hos dig och utifrån det lägger vi upp en tidsplan för service.

Om du vill ha en service i månaderna maj, juni, juli, augusti, september bör kontakten tas redan i januari, februari.

Kunder & samarbetspartners

Mina fasta kunderinom service är:

- Sysav avfallsförbränningsverk Malmö
- Ishöj Värmeverk Danmark
- Tekniska Verken Kraftvärmeverket Linköping
- Aspa Bruk
- Boliden Odda Norge
- Söderenergi Södertälje
- Lantmännen utsäde Eslöv

De kunder som jag gjort montagejobb för är:

- Skånska Ferroal AB Eslöv
- Bameco AB Malmö
- Buhler AB Malmö